Kerkhoflaan 3C
7251 JW Vorden
06 83248930

Wij verzamelen de beste en mooiste dakpannen. Door zelf de pannen van de daken te halen en op dat moment de versleten en kapotte dakpannen direct te verwijderen worden op voorhand alleen de bruikbare pannen in gepakt en vervoerd naar Vorden. Indien de verkoper zelf de dakpannen verwijderd van de daken en inpakt voor transport, dan worden in Vorden door ons zelf alle pannen nogmaals uit de kratten gehaald en opnieuw in gepakt en geselecteerd. Net als estriken en bakstenen zijn ze toentertijd met de hand gemaakt en dus   stuk voor stuk uniek. Die kleine verschillen in grootte en kleur zorgen hier ook voor een ongekende sfeer. Dat maakt uw oude boerderij of stadvilla weer als nieuw en maakt van uw woning een mooie nostalgische ambiance.

Over het algemeen kan men zeggen dat aan klei voor de fabricage van dak tegels, dakpannen en andere dunwandige keramische producten zoals holle stenen hogere eisen gesteld worden dan aan klei voor massievere producten. Aanvankelijk waren er door toepassing van roodbakkende klei alleen rode (rood oxide) gekleurde pannen; dit was in verreweg de meeste gevallen de natuurlijke kleur. Door de verdere ontwikkeling van bakovens kan men tijdens het bakken een overmaat aan zuurstof toevoegen. De metaalverbindingen in de klei oxide- ren hierdoor. Het resultaat is dat de pannen felrood van kleur worden. Dit noemt men het oxideren. Ook door verdere ontwikkeling ontdekte men tevens de mogelijkheid van het zogenaamde smoren of reduceren. Men sloot tijdens het bakken plotseling de luchttoevoer af waardoor de pannen door reductie blauwgrijs van kleur werden. Het eerder genoemde Nederlandse octrooi van Adriaen Stalpart uit 1621, gold, behalve voor tegels, plavuizen en baksteen, ook voor het smoren van dakpannen. Ook in de buurt van Antwerpen werd in die tijd de smoortechniek al toe- gepast. Door tijdens het smoren vers, harsrijk hout in de oven te stoppen (bijvoorbeeld grenen), dat veel roetvorming opleverde, werden de pannen zilvergrijs van kleur met een grafietachtige glans. Tegenwoordig wordt de oven extra door gestookt waarbij gas blijft toegediend en de zuurstoftoevoer wordt stopgezet. Hierdoor wordt de zuurstof uit de metaalverbindingen in de klei getrokken. De pan wordt hierdoor grijsblauw van kleur. Er zijn ook kleurnuances tussen rood en blauwgrijs mogelijk. Dit kan bereikt worden door tijdens het smoren plaatselijk weer zuurstof toe te laten. Het resultaat is blauwgrijs gevlamde pannen.

Bovendien werden de pannen door deze techniek harder en dus duurzamer van kwaliteit. Andersom kan men door ge- smoorde onderdelen opnieuw in de oven te verhitten de rode kleur eraan teruggeven. Gezien dit gegeven is het  dan ook niet mogelijk om gesmoorde pannen te glazuren zonder dat ze weer rood worden. Door deze extra productiehandeling werd de pan wel een stuk duurder. Rekeningen van rond 1800 laten bedragen zien per duizend stuks rode pannen f11,50 en gesmoorde pannen f 27.50. Daardoor werden gesmoorde pannen in de regel aanvankelijk alleen op duurdere gebouwen zoals kerken, kastelen en stadhuizen toegepast. Gewoonlijk waren dergelijke gebouwen met natuursteen leien gedekt. De kleur van gemoorde dakpannen sloot hierbij aan. (Bron 2e tekstblok; Vademecum historische bouwmaterialen van Piet Bot)